MedlemmarJust nu består Universalteatern av följande:

Styrelse
Kristoffer Linde – Ordförande
Richard Kirkevall – Kassör
Patrik Kumlin – Sekreterare
Mikael Paulsson – Ledamot
Cattis Persson – Ledamot
Birgitta Lundin – Valberedning
Minoo Malek – Suppleant

Kontaktperson Amatörteaterns Riksförbund
Cattis Persson

Regissör
Jan Norvald Nielsen

Ensemble och övriga medlemmar
Kristoffer Linde
Ljubisa Vukovic
Mathilda Ekeblom
Marie Weman
Minoo Malek
Patrik Kumlin

Webbansvarig/grafisk form
Britt-Marie Knutsson