MedlemmarJust nu består Universalteatern av följande:

Styrelse
Kristoffer Linde – Ordförande
Marie Weman – Kassör
Patrik Kumlin – Sekreterare
Minoo Malek – Suppleant
Mathilda Ekeblom - Suppleant

Kontaktperson Amatörteaterns Riksförbund
Vakant

Representanter i Helsingborgs Scenkonstforum
Marie Weman
Patrik Kumlin

Regissör
Jan Norvald Nielsen

Ensemble och övriga medlemmar
Elvira Kåse
Kajsa Wallin
Kristoffer Linde
Ljubisa Vukovic
Mathilda Ekeblom
Marie Weman
Minoo Malek
Patrik Kumlin

Webbansvarig/grafisk form
Britt-Marie Knutsson